การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่

ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่แอฟริกันในประเทศจีนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเพิ่มขั้นตอนในการตรวจจับเนื้อหมูและสุกรลักลอบนำเข้าจากประเทศดังกล่าว หัวหน้าแผนกพัฒนาปศุสัตว์นายสรวิทย์ธเนศะได้ออกคำสั่งให้กักกันสัตว์ที่สนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อส่งทีมปฏิบัติการรวมทั้งสุนัขดมกลิ่นเพื่อหายึดและกำจัดผลิตภัณฑ์หมูหนีจากประเทศจีนอย่างถูกต้อง

เป็นส่วนหนึ่งของการห้ามนำเข้าสุกรเนื้อหมูเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากสุกรจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นระยะเวลา 90 วันโดยเจ้าหน้าที่ของไทยได้รับคำสั่งให้ตรวจตราและปราบปรามการนำเข้าเนื้อหมูจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัดโดยผ่าน 89 จุดตรวจชายแดนใน 25 จังหวัด ถ้าสถานการณ์ยังคงมีความเสี่ยงเขาจะขยายการห้ามชั่วคราวเป็นเวลา 90 วันในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้อำนาจของเขาในฐานะอธิบดีกรมกล่าวว่า Sorawit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *