สัญลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาที่แสดงถึงกิจกรรมดั้งเดิม

บ้านโมอยู่เรียงรายไปด้วยร้านขายเครื่องเพชรพลอยและเป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่ชื่อว่า “บ้านโม” หมายถึง บ้านร้านค้าถูกสร้างขึ้นภายหลังและเปลี่ยนพื้นที่เป็นร้านเพชรและอัญมณีของวันนี้ สัญลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาที่แสดงถึงกิจกรรมดั้งเดิมของพื้นที่ยังสามารถเห็นได้ที่ด้านบนของหน้าจั่วที่ทางเข้าของตลาดเก่า ประเทศไทยมีความสุขที่ได้มีช่างฝีมือเครื่องเพชรพลอยตามประเพณี

ซึ่งนับย้อนกลับมานับพัน ๆ ปีและได้ทำงานอย่างหนักเพื่อใช้ทรัพยากรอัญมณีที่มีอยู่ในราชอาณาจักร ใช้อัญมณีและเครื่องประดับชื่อเสียงจะทรงตัวในขณะนี้ที่จะไปถึงเป้าหมายที่สูงขึ้นในขณะที่มันทำงานที่จะกลายเป็นของโลก ‘อัญมณีฮับ’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *